logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Dotyczy rozliczenia końcowego umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2020 rok.

2021-01-15

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 stycznia 2021 roku informuje, że został przesunięty termin -  z 15 stycznia na 22 stycznia 2021 roku - ostatecznego przesłania danych za 2020 rok do Systemu Informatycznego Funduszu, które będą podstawą końcowego rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2020.

Powyższe podyktowane jest prośbami świadczeniodawców wynikającymi ze zwiększonej liczby zadań związanych z rozliczeniem świadczeń COVID-19 jak i z zadaniami związanymi ze szczepieniami. Jednocześnie Fundusz wskazuje, że ten termin jest ostateczny i po nim nie będzie możliwości korygowania  propozycji bilansujących.

Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  WEF