logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca przekazywania dokumentacji rozliczeniowej dla świadczeniodawców, rozliczających szczepienia przeciwko SARS-COV-2

2021-02-10

   

DOW NFZ informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 19/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.01.20211 począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. do sprawozdawania wykonanych szczepień przeciwko SARS-COV-2 należy stosować uproszczony wzór sprawozdania, określony w załączniku nr 2 do powyższego zarządzenia.

Uproszczony wzór sprawozdania ma również zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za okresy sprzed 1 lutego 2021 r.

Przekazanie sprawozdania powinno nastąpić poprzez dołączenie go do faktury elektronicznej w formie załącznika (PDF jako fotokopia lub z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz przesłanie go drogą e-mailową na adres: rozliczenia.swiadczen@nfz-wroclaw.pl

Jednocześnie poniżej Fundusz przedstawia ścieżkę postepowania w rozliczaniu szczepień przeciwko SARS-COV-2, w ramach umowy technicznej nr 19/1/KOD ŚWIADCZENIODAWCY/01/2021/01, pomocną dla tych świadczeniodawców, którzy jeszcze nie rozliczali się w taki sposób:

1) Zalogować się do Portalu świadczeniodawcy.

2) Pobrać i zaczytać plik umowy (UMX):

- Umowy na realizacje świadczeń

- Moje umowy

- Pobierz UMX

3) Wygenerować plik XML zgodnie z Zarządzeniem nr  98/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

4) Utworzony plik XML zaimportować przez Portal świadczeniodawcy wg ścieżki poniżej:

- Umowy na realizacje świadczeń

- Moje umowy

- Importuj dokumenty rozliczeniowe

- Wysyłanie dokumentu do OW NFZ 

- przeglądaj (wybrać odpowiedni plik XML)

- wyślij

5) Po zaimportowaniu dokumentów proszę sprawdzić, czy plik się zaimportował oraz jaki jest status przesyłki wg ścieżki:

- Umowy na realizacje świadczeń

- Moje rozliczenia (rok, miesiąc – wyszukaj)

- kolumna status przesyłki, mogą wystąpić następujące statusy:

- zaimportowano pomyślnie oznacza pomyślny import pliku do SI NFZ.

- import przerwany – wystąpiły błędy, w tym wypadku należy  zapoznać się z informacją w kolumnie szczegóły (pokaż)

- zaimportowano pomyślnie z ostrzeżeniami – plik został zaimportowany do SI NFZ, ale mogły wystąpić błędy np. w nazwie świadczeniodawcy pomiędzy plikiem a nazwą w zawartej umowie, informacja o ostrzeżeniu dostępna jest w kolumnie szczegóły.

 

 

1) Zarządzenie nr 19/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Kontakt:

Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Dział Rozliczania Umów dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 31, 35:

tel. 71/ 79 79-455/ 481/ 495/ 417/ 373/ 391/ 402/ 403/ 428/ 494/ 235

Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 34:

tel. 75/ 64 58-722/ 753/ 737/ 714/ 718

Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 33:

tel. 76/ 72 93-120/ 119/ 118/ 117

Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 32:

tel. 74/ 66 43-107/ 108/ 117/ 104/ 118

 

 

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

Pliki do pobrania
uproszczony wzór sprawozdania - 37 kB