logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Sprawozdawczość dotycząca badań diagnostycznych za II półrocze 2020 r. w ramach umowy POZ

2021-03-16

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ/2020 za II półrocze 2020 roku stwierdził braki w przedmiotowym zakresie (w załączeniu plik xls z wykazem świadczeniodawców- stan na dzień 16.03.2021 r). DOW NFZ przypomina, że zgodnie z § 6 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm. informacje będą przekazywane przez Świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Fundusz i zgodnie z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku nr 23 (wcześniej załącznik nr 3c) do ww. zarządzenia „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz wraz z okodowaniem dla celów sprawozdawczości” – komunikatem XML typu ZBPOZ – „Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ”, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego, czyli za II półrocze 2020 roku do 20-01-2021 r.


W związku z powyższym DOW NFZ wzywa Świadczeniodawców do przekazania danych ujętych w załączniku nr 23 w terminie do 19 marca 2021 r., ze szczególnym zwróceniem uwagi na pliki odpowiedzi generowane dla Świadczeniodawców przez SINFZ.


W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: (071) 79 79 425, (071) 79 79 426, (071) 79 79 433

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .

Pliki do pobrania
wykaz świadczeniodawców POZ - 9 kB