logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

Od 29 marca nowe ograniczenia obsługi bezpośredniej klientów Dolnośląskiego OW NFZ

2021-03-26

   

Od 29 marca 2021 r. do odwołania wprowadzamy dalsze ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w Salach Obsługi Klientów:
• we Wrocławiu ul. Jana Władysława Dawida 2
• Delegaturze w Jeleniej Górze ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra
• Delegaturze w Legnicy ul. Jana Pawła II 7, 59-220 Legnica
• Delegaturze w Wałbrzychu ul. Tadeusza Kościuszki 1-3, 58-300 Wałbrzych
• Punkcie Obsługi w Kłodzku ul. Grunwaldzka 1B, 57-300 Kłodzko
• Punkcie Obsługi w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów.

Od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. prosimy o telefoniczne umawianie się na wizyty w sprawach:
potwierdzania profilu zaufanego (PZ) – limit: 15 osób dziennie,zapisy:
o Wrocław 71 79-79-194
o Jelenia Góra tel. 75 64 58 707,
o Legnica tel. 76 72 93 126,127
o Wałbrzych tel. 74 66 43 120 lub 74 66 43 106
o Kłodzko tel. 74 640 19 99
o Głogów tel.  76 7272530

Realizacja tej usługi będzie odbywać się tylko po wcześniejszych zapisach.

Wykaz punktów potwierdzających Profil Zaufany znajduje się na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

Obowiązujące ograniczenia pozwalają na obsługę w Salach Obsługi Klientów jedynie:
• pilnych zleceń na wyroby medyczne,
• potwierdzania Profilu Zaufanego,
• zawierania umów o ubezpieczenie dobrowolne.

Drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztową obsługujemy sprawy związane z:
• wydawaniem dokumentów unijnych oraz EKUZ,
• leczeniem uzdrowiskowym,
• weryfikacją statusu ubezpieczenia zdrowotnego i wykazem świadczeń,
• składaniem skarg, wniosków, petycji,

Uwaga! Obsługa może dotyczyć tylko pilnych zleceń na wyroby medyczne, po wcześniejszym uzgodnieniu, pod numerami telefonów przeznaczonymi wyłącznie do tego celu:

• Wrocław tel. 71 79-79-192
• Jelenia Góra tel. 75 64 58 707,
• Legnica tel. 76 72 93 126,127
• Wałbrzych tel. 74 66 43 120 lub 74 66 43 106
• Kłodzko tel. 74 640 19 99
• Głogów tel.  76 7272530

OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW: dane do kontaktu znajdują się w Portalu Personelu
W celu załatwienia spraw polecamy kontakt telefoniczny, e-mailowy lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty:

WROCŁAW
1. sprawy pilne (dla klientów) Informacja tel. 71 79-79-175
2. zaopatrzenie w wyroby medyczne  tel. 71 79-79-192 e-mail: zpo@nfz-wroclaw.pl
3. leczenie uzdrowiskowe  tel. 71 79-79-150 
4. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

TURYSTYCZNA – w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA – e-mail: ekuz@nfz.gov.pl
PRACA – w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA email: wf01@nfz.gov.pl
5. ubezpieczenie w NFZ - Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ), wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego e-mail: wf01@nfz.gov.pl
6. wnioski unijne/ formularze UE/EFTA - Wniosek o wydanie formularza S1, Oświadczenia dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej e-mail: wf01@nfz.gov.pl
7. składanie skarg i wniosków - tel. 71 79-79-134 e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl
8. zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju tel. 71 79-79-162; e-mail: dwm@nfz-wroclaw.pl: refundacja kosztów leczenia poza granicami kraju na terenie UE/EFTA  tel. 71 79-79-180; email: dyrektywa@nfz-wroclaw.pl: zwrot kosztów planowanego leczenia
9. poza granicami kraju na terenie UE/EFTA ubezpieczenie dobrowolne e-mail: wf01@nfz.gov.pl lub wyślij wniosek tradycyjną pocztą
10. ePUAP (dla posiadaczy Profilu Zaufanego) Adres do tradycyjnej korespondencji: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław

 

Joanna Mierzwińska
Naczelnik
Wydziału Obsługi Klientów

  .