logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za 2020 rok.

2021-04-08

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2020 roku.Wyniki przedmiotowej weryfikacji dostępne są poprzez Portal Świadczeniodawcy (kompleksowy przegląd wyników weryfikacji). W załączeniu wykaz umów z negatywnym wynikiem weryfikacji.

W terminie od 9 do 23 kwietnia 2021 roku (włącznie) należy dokonać wszelkich korekt sprawozdawczości i rozliczeń. Komunikacja jest ograniczona do trybu usuwania danych o świadczeniach/poprawiania danych statystycznych oraz możliwości dokonania korekt rozliczenia.

Po tym terminie, w przypadku niedokonania korekt, DOW NFZ zastosuje kroki przewidziane w § 28 ogólnych warunków umów (zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. 2020 poz. 320 ze zm.).

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  WEF

Pliki do pobrania
Wykaz umów - 19 kB