logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

KOMUNIKAT – AOTMiT

2021-04-09

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje na prośbę AOTMiT komunikat następującej treści:

Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń gwarantowanych.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

 

Podstawa prawna

- Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.).

- Zlecenie Ministra Zdrowia

 

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  od dnia 7 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej BIP AOTMiT - link do strony

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  .