logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla pacjenta, ubezpieczonego

Informacja dla pacjentów POZ zadeklarowanych do Praktyki Lekarza Rodzinnego Andrzej Domiński

2021-05-04

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 kwietnia 2021 r. została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez podmiot leczniczy Praktyka Lekarza Rodzinnego Andrzej Domiński z siedzibą przy ul. Szpitalnej 7E w Jaworze.

Kierując się koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na danym obszarze oraz zabezpieczenia świadczeń pacjentom, którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy, którego umowa uległa rozwiązaniu, do zabezpieczenia ww. świadczeń został wskazany podmiot leczniczy Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o., realizujący świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Szpitalnej 3a w Jaworze.

Jednocześnie, Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pacjenci którzy potwierdzili w deklaracji wyboru wybór świadczeniodawcy Praktyka Lekarza Rodzinnego Andrzej Domiński mają możliwość bezpłatnej zmiany świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna: art.10a ust. 1 i 2 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2020 poz.172)

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  WSOZ