logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących określenia współczynników korygujących związanych z wynagrodzeniem zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych

2021-07-22

   

W związku z koniecznością określenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym mu w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021, poz. 1235), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż termin na przekazanie danych, o których mowa w § 2, mija 22 lipca 2021 r.

Jednakże z uwagi na liczne prośby o przedłużenie przedmiotowego terminu DOW NFZ informuje, że pliki z żądanymi danymi będą także przyjmowane po dniu dzisiejszym. Prosimy jednak o ich niezwłoczne przekazanie za pomocą Portalu Świadczeniodawcy, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tymże Portalu w dniu 12 lipca 2021 r.

Katarzyna Popek
Naczelnik Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  .