logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący obowiązku respektowania uprawnień osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach

2021-08-17

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o uprawnieniach do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców o których mowa w art. 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), jak również prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt. 10 - 13 w/w aktu prawnego.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na uprawnienia kombatantów i inwalidów wojennych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowanej oraz osób deportowanych do pracy przymusowej lub osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przypominamy również o konieczności umieszczenia pisemnej informacji o powyższych uprawnieniach w miejscach rejestracji pacjentów, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Z uwagi na otrzymywane zgłoszenia od świadczeniobiorców, DOW NFZ zobowiązuje Państwa do prawidłowej realizacji ww. zadań przez podległy Państwu personel medyczny, w szczególności w zakresie przestrzegania praw pacjenta oraz znajomości i stosowania przytoczonych przepisów.

Szczegóły dotyczące poszczególnych grup świadczeniobiorców dostępne są pod n/w linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  DPR 71/7979436