logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach: AOS, LSZ, PSY,REH, STM, PRO, SOK, OPH, SPO, PDT, RTM, POZ – w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

2021-10-19

   

W związku z koniecznością przedstawienia świadczeniodawcom propozycji warunków finansowania świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, profilaktyczne programy zdrowotne, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, opieka paliatywna i hospicyjna, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, pomoc doraźna i transport sanitarny, ratownictwo medyczne oraz podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z brzmieniem § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 320 z późn. zm.), Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (DOW NFZ) informuje wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w powyższych rodzajach świadczeń, że przekazanie przez DOW NFZ propozycji finansowania kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.

Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  .