logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2022 w rodzaju STM, REH, SOK

2021-12-01

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje:

1) o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach: leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza, świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz dokumenty:

2) Oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów oraz

3) Oświadczenie o realizacji świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów, które będą obowiązywać w 2022r.


Prosimy o wydrukowanie w jednym egzemplarzu (trzech wskazanych dokumentów), podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy (we właściwej rubryce wyrażam/nie wyrażam zgody) oraz dwóch  oświadczeń, a następnie przesłanie:
pocztą tradycyjną dokumentów na adres Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. gen. Romualda Traugutta 55; 50-416 Wrocław oraz dodatkowo pocztą elektroniczną skanów podpisanych dokumentów na adres:

stm@nfz-wroclaw.pl  
reh@nfz-wroclaw.pl
sok@nfz-wroclaw.pl

w terminie do 8 grudnia 2021 roku.

W tytule wiadomości proszę podać odpowiednio:
STM_kod świadczeniodawcy_2022
REH_kod świadczeniodawcy_2022
SOK_kod świadczeniodawcy_2022

W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.
Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2022”

W załączeniu: Pobieranie plików instrukcja

Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  .

Pliki do pobrania
Pobieranie plików instrukcja - 623 kB