logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju zaopatrzenia w wyroby medyczne na okres 01.01.2022-30.06.2022

2021-12-22

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) na okres 01.01.2022 – 30.06.2022.
            
 
01-22-000007/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6  - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne 
 

01-22-000008/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6  - zaopatrzenie w środki pomocnicze
 

01-22-000009/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6  - zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
 

01-22-000010/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6  - zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
 Świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć z DOW NFZ umowy obowiązujące od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. proszeni są o złożenie wniosków o umowę do dnia 28 grudnia 2022 r. Wnioski o zawarcie umowy w terminach późniejszych mogą zostać złożone w kolejnych miesiącach 2022 r., co będzie podstawą do rozpatrzenia ich pod kątem umowy obowiązującej od 1. dnia kolejnych miesięcy 2022 r. do 30.06.2022 r.

Warunkiem przygotowania wniosku o umowę jest rejestracja w Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie posiadają dostępu na Portal Świadczeniodawcy (nie otrzymały kodu Świadczeniodawcy), powinny dokonać rejestracji na stronie www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy) oraz zawrzeć z DOW NFZ umowę upoważniającą do korzystania z Portalu.
 
Wnioskodawca w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Portalu Potencjału zobowiązany jest do wprowadzenia danych dot. struktury, harmonogramów pracy, personelu, produktów handlowych wraz z zestawami tych produktów w celu przygotowania profilu ofertowego, który po wyeksportowaniu będzie mógł być zaimportowany do aplikacji ofertowej. System SOP dostępny jest po zalogowaniu się na Portal Świadczeniodawcy. Dokładna instrukcja obsługi SOP dostępna jest na stronie internetowej
www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy).

Dalsze postępowanie zostało opisane w aplikacji ofertowej w zakładce „Pomoc”.

Prosimy o drukowanie skróconej wersji wniosków o umowę, tj. tylko cz. I i VI (opcja dostępna w aplikacji ofertowej) oraz w miarę możliwości o wydruki dwustronne.


Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  .