logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

WAŻNA informacja dotycząca terminu przekazania danych sprawozdawczych za rok 2021

2022-01-12

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina1, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dokumenty rozliczeniowe to rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym. Ostateczne przekazanie informacji o zrealizowanych świadczeniach w grudniu  2021 roku, w tym złożenie dokumentacji rozliczeniowej, powinno nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2022 roku.

Mając na uwadze powyższe unormowanie i konieczność przeprowadzenia analiz końcowych z realizacji umów obowiązujących w roku 2021, informujemy, że do analiz będą brane pod uwagę tylko dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 18 stycznia 2022 roku.

Prosimy o zachowanie terminu przekazania danych statystycznych.

Jednocześnie informujemy, że blokada możliwości przekazywania danych sprawozdawczych nastąpi 10 lutego 2022 roku (§ 23.1 OWU), a blokada zlecania naliczenia świadczeń do zapłaty i możliwości składania rachunków na podstawie przygotowanych przez Fundusz szablonów nastąpi 15 lutego 2022 roku (§ 27.2 OWU).

 

1podstawa prawna  § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. 2020 poz. 320 ze zm. – OWU),

Kontakt:
Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Rozliczania Umów dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 31, 35:
tel. 71/ 79 79-455/ 495/ 481/ 417/ 373/ 391/ 402/ 403/ 428/ 494/ 235
Delegatura w Jeleniej Górze dla świadczeniodawców z kodem od cyfr 34:
tel. 75/ 64 58-722/ 753/ 737/ 714/ 718
Delegatura w Legnicy dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 33:
tel. 76/ 72 93-120/ 119/ 118/ 117
Delegatura w Wałbrzychu dla świadczeniodawców z kodem zaczynającym się od cyfr 32:
tel. 74/ 66 43-107/ 108/ 117/ 104/ 118

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .