logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-05-05

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

 

zakres świadczeń (kontraktowany)

obszar planowania/kontraktowania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne [2]

liczba jednostek rozliczeniowych

planowana cena jednostki rozliczeniowej w zł

wartość (liczba jednostek rozliczeniowych x planowana cena) w zł

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania

kod postępowania

kod

nazwa

kod jednostki administracyjnej TERYT (w przypadku grupy, kody oddzielone przecinkami [3]

nazwa jednostki administracyjnej (w przypadku grupy, nazwy oddzielone przecinkami)

01-22-000091/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

0220

trzebnicki

99 445,00

1,23

122 317,35

1

01-22-000091/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

02.1600.101.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

0220

trzebnicki

18 552,00

1,23

22 818,96

1

01-22-000091/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

02.1600.201.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

0220

trzebnicki

4 712,00

1,23

5 795,76

1

01-22-000091/AOS/02/1/02.1600.001.02/01

02.1600.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

0220

trzebnicki

6,00

1,23

7,38

1

01-22-000093/AOS/02/1/01

02.1240.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski,

m.Wrocław

91 134,00

1,23

112 094,82

1

01-22-000093/AOS/02/1/01

02.1240.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m.Wrocław

1 742,00

1,23

2 142,66

1

01-22-000093/AOS/02/1/01

02.1240.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m.Wrocław

29 355,00

1,23

36 106,65

1

01-22-000092/AOS/02/1/01

02.1500.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

0218

średzki

81 476,00

1,23

100 215,48

1

01-22-000092/AOS/02/1/01

02.1500.101.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

0218

średzki

81 012,00

1,23

99 644,76

1

01-22-000092/AOS/02/1/01

02.1500.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

0218

średzki

108,00

1,23

132,84

1

01-22-000092/AOS/02/1/01

02.1500.501.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP

0218

średzki

6,00

1,23

7,38

1

01-22-000094/AOS/02/1/01

02.1580.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

0218

średzki

69 283,00

1,23

85 218,09

1

01-22-000094/AOS/02/1/01

02.1580.101.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02

0218

średzki

36 279,00

1,23

44 623,17

1

01-22-000094/AOS/02/1/01

02.1580.201.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

0218

średzki

19 961,00

1,23

24 552,03

1

01-22-000094/AOS/02/1/01

02.1580.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

0218

średzki

6,00

1,23

7,38

1

01-22-000094/AOS/02/1/01

02.1580.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

0218

średzki

57 398,00

1,23

70 599,54

1

Termin składania ofert upływa z dniem 18 maja 2022 r.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.
       

Tel. do kontaktu 71 7979384

Katarzyna Popek
p.o. Zastępcy Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .