logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2027

2022-05-09

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), zaprasza do składania wniosków ofertowych o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 30 czerwca 2027 r., w następujących zakresach:

  • 01-22-000095/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6- zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
  • 01-22-000096/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6  - zaopatrzenie w środki pomocnicze
  • 01-22-000097/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6  - zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
  • 01-22-000098/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6  - zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

na obszarze województwa dolnośląskiego.

Świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć z DOW NFZ umowy obowiązujące od 01.07.2022 r. do 30.06.2027 r. proszeni są o złożenie wniosków o umowę do dnia 23 maja 2022 r.

Wnioski o zawarcie umowy w terminach późniejszych mogą zostać złożone w kolejnych miesiącach 2022 r., co będzie podstawą do ich rozpatrzenia pod kątem umowy obowiązującej od 1. dnia kolejnych miesięcy 2022 r. do 30.06.2027 r.

Warunkiem przygotowania wniosku o umowę jest rejestracja w Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie posiadają dostępu na Portal Świadczeniodawcy (nie otrzymały kodu Świadczeniodawcy), powinny dokonać rejestracji na stronie www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy) oraz zawrzeć z DOW NFZ umowę upoważniającą do korzystania z Portalu.
 
Wnioskodawca w Portalu Świadczeniodawcy w zakresie Portalu Potencjału zobowiązany jest do wprowadzenia danych dot. struktury, harmonogramów pracy, personelu, produktów handlowych wraz z zestawami tych produktów w celu przygotowania profilu ofertowego, który po wyeksportowaniu będzie mógł być zaimportowany do aplikacji ofertowej. System SOP dostępny jest po zalogowaniu się na Portal Świadczeniodawcy. Dokładna instrukcja obsługi SOP dostępna jest na stronie internetowej
www.nfz-wroclaw.pl (Dla Świadczeniodawcy - Systemy informatyczne - Portal Świadczeniodawcy).

Dalsze postępowanie zostało opisane w aplikacji ofertowej w zakładce „Pomoc”.

Prosimy o drukowanie skróconej wersji wniosków o umowę, tj. tylko cz. I i VI (opcja dostępna w aplikacji ofertowej) oraz w miarę możliwości o wydruki dwustronne.

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-262022dsoz,7497.html  

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie

Katarzyna Popek
p.o. Zastępcy Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .