logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Zamówienia publiczne

WAG.261.3.4.2022 - Ogłoszenie o przetargu tryb podstawowy

2022-05-13

   Dostawa systemu zarządzania zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji – tzw. SIEM, jego wdrożenie, świadczenie bezpłatnych usług: gwarancji, wsparcia producenta oraz asysty technicznej wykonawcy

  

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - 57 kB
Specyfikacja
Specyfikacja warunków zamówienia - 985 kBZałącznik Nr 1 do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 153 kBZałącznik Nr 2 do SWZ - formularz oferty - 81 kBZałącznik Nr 3 do SWZ - projekt umowy - 61 kBZałącznik Nr 4 do SWZ - oświadczenie - 25 kBZałącznik Nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw - 27 kB