logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Uzupełnienie sprawozdawczości POZ za I półrocze 2022

2022-07-26

   

Przypominamy Państwu, o obowiązku przesyłania danych sprawozdawczych w postaci pliku XML typu ZBPOZ, wynikających z przepisów zarządzenia.1 

  1. Wykaz świadczeń w ramach umowy POZ powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w umowie (załącznik nr 22 ww. zarządzenia).
    • Wykonane świadczenia za każdy miesiąc należy sprawozdawać w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.
  2. Wykaz badań diagnostycznych lekarza POZ powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w umowie (załącznik nr 23 ww. zarządzenia).
    • Wykonane badania należy sprawozdawać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego półrocza.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, świadczeniodawcom, którzy nie dopełnili tego obowiązku, umieściliśmy na Portalu Świadczeniodawcy pismo wzywające do uzupełnia danych, w sekcji wiadomości: Zarządzanie wiadomościami (kategoria: Sprawozdawczość).

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów: 71 79 79 433, 71 79 79 425, 71 79 79 426

1  Zarządzenie Prezesa NFZ nr 79/2022/DSOZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .