logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący aneksowania umów wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego

2022-07-26

   Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że obecnie trwa proces aneksowania umów wynikający ze zmiany poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z rekomendacją Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 65/2022 z dnia 13.07.2022 r. w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
W Portalu Świadczeniodawcy w plikach dedykowanych zamieszczone zostały, w celach wyłącznie informacyjnych, szczegółowe zestawienia dotyczące zmian w ramach zawartych umów na okres 07-12.2022 r. dla poszczególnych rodzajów świadczeń.
Przedmiotowe zmiany warunków finansowych są sukcesywnie przekazywane Państwu do podpisania w formie aneksów do poszczególnych umów (rodzaje: POZ – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, AOS, SZP (poza PSZ), REH, STM, SOK, SPO, OPH, PRO – przekazano 22 lipca 2022 r., rodzaje PSY i SZP – PSZ – planowana publikacja w dniu dzisiejszym).
Prosimy o niezwłoczne podpisywanie przekazanych aneksów celem poprawnego rozliczenia świadczeń za lipiec 2022 r.

Katarzyna Popek
p.o. Zastępcy Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .