logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Weryfikacje i walidacje

Przedłużenie terminu przekazywania danych w zakresie medycyny szkolnej za wrzesień 2022

2022-09-05

   Informujemy, że termin przekazywania danych z list świadczeniobiorców/uczniów w zakresie medycyny szkolnej zostaje przedłużony.
Ww. listy (forma elektroniczna oraz załącznik nr 25 do umowy POZ/2022)  oddział będzie importował/przyjmował do dnia 15-09-2022 r.
Wskazany termin jest ostateczny, pliki wysłane w późniejszym terminie nie będą brały udziału w weryfikacji ww. miesiąca.

Danuta Nowak
Naczelnik
Wydziału Ekonomiczno-Finansowego

  .