logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Rada DOW NFZ - informacje o posiedzeniach

Posiedzenie Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 23 września 2022 roku

2022-09-23

   

23 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady DOW NFZ
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 9 czerwca 2022 r.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady DOW NFZ w dniu 24 czerwca 2022 r. 
 4. Informacja Dyrektora DOW NFZ w zakresie stanu kontraktowania świadczeń za I półrocze 2022 r.
 5. Informacja Dyrektora DOW NFZ dotycząca realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okres I półrocza 2022 r.
 6. Analiza skarg i wniosków wniesionych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu za okres I półrocza 2022 r. wraz z analizą przyczyn, wg rodzajów świadczeń.
 7. Przedstawienie przez Dyrektora DOW NFZ informacji w zakresie sposobu wykonywania przez świadczeniodawców w I półroczu 2022 r. obowiązków wynikających z art. 20 - 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, analiza oczekujących w oparciu o dane przekazane przez świadczeniodawców.
 8. Informacja Dyrektora DOW NFZ o bieżącej działalności Oddziału, w tym o kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w Oddziale.
 9. Informacje i wnioski członków Rady, sprawy różne.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

Renata Maciążek
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

  .