logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców

2022-09-27

   

Komunikat dotyczący sprawozdawania, za pomocą komunikatu SWIAD, świadczeń realizowanych w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego.


Przypominamy wszystkim Świadczeniodawcom realizującym świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie: świadczenia udzielane  przez zespół transportu medycznego o obowiązku przekazywania elementu nfz:transport-med, zgodnie z zarządzeniem Nr 128/2021/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7.07.2021 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczym XML.


Ponadto celem ujednolicenia zasad przekazywania przez Świadczeniodawców realizujących ww. świadczenia informacji o personelu realizującym informujemy, że właściwym jest postępowanie polegające na wykazywaniu w elemencie nfz:transport-med./nfz:personel-real  wszystkich osób personelu realizującego świadczenia w zakresie: świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego. Natomiast w elemencie dane-swiadczenia/personel-real powinna zostać wskazana jedna z osób wymienionych w elemencie  nfz:transport-med./nfz:personel-real


Tadeusz Pławiak
Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  .