logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2022-10-05

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4 października 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

kod postępowania

zakres świadczeń (kontraktowany)

obszar planowania/kontraktowania (województwo, powiat, gmina, dzielnica, grupa powiatów, grupa gmin, grupa dzielnic, inne

cena oczekiwana w zł

 Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu  postępowania

kod

nazwa

kod jednostki administracyjnej

nazwa jednostki administracyjnej

01-22-000136/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

02.1600.001.02

0220

powiat trzebnicki

1,57 zł

1

01-22-000136/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

02.1600.101.02

0220

powiat trzebnicki

1,57 zł

1

01-22-000136/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

02.1600.201.02

0220

powiat trzebnicki

1,57 zł

1

01-22-000136/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1600.301.02

0220

powiat trzebnicki

1,57 zł

1

01-22-000138/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII

02.1200.001.02

0205

jaworski

1,57 zł

1

01-22-000138/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1200.301.02

0205

jaworski

1,57 zł

1

01-22-000138/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

02.1200.401.02

0205

jaworski

1,57 zł

1

01-22-000134/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

02.1450.001.02

0226052

G.Zagrodno

1,57 zł

1

01-22-000134/AOS/02/1/01

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

02.1450.101.02

0226052

G.Zagrodno

1,57 zł

1

01-22-000134/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

02.1450.201.02

0226052

G.Zagrodno

1,57 zł

1

01-22-000134/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1450.301.02

0226052

G.Zagrodno

1,57 zł

1

01-22-000134/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

02.1450.501.02

0226052

G.Zagrodno

1,57 zł

1

01-22-000133/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII

02.1610.001.02

0264

M. Wrocław

1,57 zł

2

01-22-000133/AOS/02/1/02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02

02.1610.101.02

0264

M. Wrocław

1,57 zł

2

01-22-000133/AOS/02/1/03

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1610.301.02

0264

M. Wrocław

1,57 zł

2

01-22-000137/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII

02.1612.001.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

01-22-000137/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1612.301.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

01-22-000137/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

02.1612.401.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

01-22-000135/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI

02.1601.001.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

01-22-000135/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

02.1601.201.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

01-22-000135/AOS/02/1/01

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

02.1601.301.02

0213, 0214, 0215, 0217, 0218, 0220, 0222, 0223, 0264

grupa powiatów regionu  wrocławskiego 

1,57 zł

1

 

Termin składania ofert upływa z dniem 18 października 2022 r.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.
       

Tel. do kontaktu 71/ 79-79-384

Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .