logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju świadczeń Podstawowa Opieka Zdrowotna na 2023 rok

2022-11-22

   

W związku ze zbliżającym się procesem aneksowania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2023, prosimy o aktualizację danych na Portalu Świadczeniodawcy.

  • w sekcjach Struktura świadczeniodawcy, Personel oraz Zasoby świadczeniodawcy należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę (w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2022 i lata następne, oraz harmonogramu pracy komórek i personelu) na pozycje, które mają datę końca obowiązywania tj. 31.12.2022 r. W takim przypadku dane nie zostaną skopiowane na kolejny rok.
  • w sekcji Umowy podwykonawstwa należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami.

Wszystkie ewentualne zmiany prosimy zgłaszać w terminie do dnia 06.12.2022 r.

Zmiany do umów w roku 2022 wprowadzone po 06.12.2022 r. nie zostaną skopiowane do nowej umowy na rok 2023, w tym przypadku konieczne będzie ponowne wprowadzenie zmian w umowie, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy w sekcji Aneksowanie umów, na rok 2023 po jej podpisaniu.


Świadczeniodawcy posiadający umowy wieloletnie niewygasające z dniem 31.12.2022 r.


Zwracamy się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z końcem okresu rozliczeniowego, o złożenie załącznika nr 2 do zarządzenia nr 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 września 2022 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem, w terminie do dnia 12.12.2022 r.

Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .