logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2023 w rodzaju STM, REH, SOK, PRO, OPH, SPO, PSY

2022-11-29

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje:

 1. o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach:
  leczenie stomatologiczne,
  rehabilitacja lecznicza, 
  świadczenia zdrowotne kontraktowane,
  profilaktyczne programy zdrowotne,
  opieka paliatywna i hospicyjna,
  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze odrębnie,
  opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 2. oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów

Prosimy o wydrukowanie w jednym egzemplarzu (dwóch wskazanych dokumentów), podpisanie przez osobę upoważnioną informacji dot. wartości umowy (we właściwej rubryce wyrażam/nie wyrażam zgody) oraz oświadczenia, a następnie przesłanie:

Pocztą tradycyjną dokumentów wyłącznie na adres Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. gen. Romualda Traugutta 55; 50-416 Wrocław oraz dodatkowo pocztą elektroniczną skanów dokumentów na adres odpowiadający rodzajowi świadczeń:

stm@nfz-wroclaw.pl 
 
reh@nfz-wroclaw.pl

sok@nfz-wroclaw.pl

pro@nfz-wroclaw.pl

oph@nfz-wroclaw.pl

spo@nfz-wroclaw.pl

psy@nfz-wroclaw.pl


w terminie do 10 grudnia 2022 roku.


W załączeniu przedstawiamy informację o ścieżce dostępu w celu pobrania plików.

Odpowiednie pliki znajdują się w folderze „Pliki dedykowane” w podfolderze „2023”

W załączeniu: Pobieranie plików instrukcja

Łukasz Sendecki
Dyrektor DOW NFZ

  .

Pliki do pobrania
Pobieranie plików instrukcja - 623 kB