logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania Wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach zdrowia psychicznego na rok 2023.

2023-09-21

   

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 21 września 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (zakres 18.9900.400.03 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)  na rok 2023, dla świadczeniodawcy:
1.  Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(3102951).
Termin złożenia Wniosku upływa 22 września 2023 r.
oraz dla świadczeniodawców;
1.    Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego (3201032),
2.    Milickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. (3102989),
dla których termin składania wniosków upływa 29.09.2023 r.

Wniosek należy złożyć wyłącznie na adres Dolnośląskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
ul. Traugutta 55, 50-416 Wrocław.

Ogłoszenia wraz z definicjami postępowania dostępne są poprzez Portal Konkursowy.
Dodatkowo, celem realizacji obowiązku wynikającego w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.),dotyczącego opinii o celowości inwestycji (OCI), przekazujemy w załączeniu wzór oświadczenia oferenta.

       

Tel. do kontaktu 71 79 79 279

Katarzyna Popek
Zastępca Dyrektora DOW NFZ
ds. Medycznych

  .

Pliki do pobrania
Oświadczenie oferenta o konieczność posiadania opinii o celowości inwestycji (OCI) - 15 kB