logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Aktualności DOW NFZ

Drukuj
   

Komunikaty dla farmaceuty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

2024-05-02

   

Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.


INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu  obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI/Portalu Świadczeniodawcy.


Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodnie z załączoną instrukcją.

* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu:

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Generała Romualda Traugutta 55
50-416 Wrocław


UWAGI:

 • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego,
 • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
 • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek, nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
 • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
 • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

 1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U.z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)
 5.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662)


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami: tel. 71 797 91 52

Tomasz Strożak
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  .

Pliki do pobrania
Wniosek o zawarcie umowy w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia - 182 kB
Oświadczenia - 119 kB
Oświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki - 118 kB
Wniosek w sprawie numeru konta bankowego - 55 kB
Instrukcja skrócona-Opieka farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego - 236 kB
Instrukcja pełna-Opieka farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego - 3888 kB
Klauzula informacyjna - 388 kB