logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Testowy serwer pocztowy do obsługi rozliczeń

2019-11-18
W związku z planowanym uruchomieniem nowego serwera pocztowego służącego do obsługi komunikacji z aplikacji do rozliczeń, Wydział Informatyki udostępnia testową wersję serwera. Serwer ten będzie posia...

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku

2019-11-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, na podstawie art. 48 d ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj....

Komunikat dotyczący zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres 01.01.2020 - 31.12.2021

2019-11-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy dostępne są aktualne definicje postępowań wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń...

Komunikat dotyczący zasad rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

2019-11-08
Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na p...

Komunikat w sprawie przekazywania adresów e-mail podmiotu lub ePUAP

2019-11-07
Zgodnie z art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 399 „w term...

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy ZPO ważne do 31.12.2021 r.

2019-11-07
Dolnośląski OW NFZ informuje, że świadczeniodawcy posiadający ważne do 31.12.2021 r. umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne nie muszą składać wniosków o zawarcie umów w tym rodzaju...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za październik 2019 r.

2019-10-31
Wydział Informatyki informuje, że w dniu 31 października 2019r. udostępnione zostały wyniki weryfikacji za październik 2019 roku w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o...

Pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu PSZ

2019-10-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające oświadczenie Dyrektora DOW NFZ o wysokości ryczałtu...

Komunikat w sprawie ustalenia warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy dla umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawartych na czas nieoznaczony

2019-10-31
W związku z przepisem § 32 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej t. j. Dz.U. 2016 poz. 1146 ze zm. dotyc...

Komunikat dla Świadczeniodawców z terenu Dolnego Śląska realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

2019-10-31
Komunikat dla Świadczeniodawców z terenu Dolnego Śląska realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe . Wydział ds. Służb Mundurowych Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego Dolnośląs...