logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ponad 18 miliardów złotych m.in. na podwyżki wynagrodzeń minimalnych. Dodatkowo wzrost ryczałtu i wyższa wycena interny

2022-08-12
W skali roku przeszło 18 miliardów złotych z budżetu NFZ pochłonie m.in. wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Do końca 2022 roku do szpitali trafi jeszcze ok. 350 milionów złotych. To ef...

Zmiana terminu składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie rokowań w rodzaju ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE.

2022-08-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na podstawie zarządzenia Dyrektora DOW NFZ zmianie uległ termin składania ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie rokowań...

POZ_Nowe szablony rachunkowe za lipiec 2022r. dla świadczeniodawców, którzy podpisali aneksy na dzień 04.08.2022 r.

2022-08-05
Informujemy, że na portalu świadczeniodawcy dla świadczeniodawców, którzy podpisali aneks udostępnione zostały nowe szablony rachunkowe R UMX za lipiec 2022 r. Przypominamy, że należy najpierw rozlic...

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2022-08-01
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez...

UWAGA ! Ważne informacje dotyczące rozliczenia POZ za lipiec 2022

2022-07-29
Informujemy, że zostały udostępnione wyniki weryfikacji za lipiec 2022 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. Ważne aby rozliczyli Państwo udostępnione pliki jak najszybciej, najlepiej do 02.08.2022, u...

Komunikat dotyczący aneksowania umów wynikających ze wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego

2022-07-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że obecnie trwa proces aneksowania umów wynikający ze zmiany poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z rekomendac...

Uzupełnienie sprawozdawczości POZ za I półrocze 2022

2022-07-26
Przypominamy Państwu, o obowiązku przesyłania danych sprawozdawczych w postaci pliku XML typu ZBPOZ, wynikających z przepisów zarządzenia.1 Wykaz świadczeń w ramach umowy POZ powinien być sporządzon...

Informacja na temat perinatalnej opieki paliatywnej.

2022-07-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu przypomina, że w ramach świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna realizowana jest perinatalna opieka pa...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od kwietnia 2022 roku do czerwca 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych pod względem zgonów

2022-07-14
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od kwietnia 2022 roku do czerwca 2022 roku w ramach realizowan...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert – programy lekowe

2022-07-13
Zmieniamy termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów. Rodzaj leczenie szpitalne Typ umowy programy lekowe Numer postępowania 01 22 000104 LSZ 03 5 01 Nowy termin rozstrzygnięcia 22....