logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-07-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 01 19 000276 LSZ 03 1 01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń...

Bezpłatne szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

2019-07-11
Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CSIOZ zapraszają na szkolenie na temat e recept, e skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta IKP dostępn...

Harmonogram spotkań DOW NFZ z Dyrektorami szpitali realizujących umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

2019-07-10
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 lipca 2019 roku, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia aktualny harmonogram spotkań z Dyrektorami szpitali realizujących umowy w sy...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2019-07-10
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 01 19 000277 LSZ 03 1 03.4580.032.02 01 w sprawie zawarcia umów o udzie...

Harmonogram spotkań DOW NFZ z Dyrektorami szpitali realizujących umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

2019-07-09
Harmonogram spotkań z Dyrektorami szpitali realizujących umowy w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i przedstawicielami związków zawodowych w sprawie zmian wy...

Komunikat AOTMiT

2019-07-05
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń dane finansowo księgowe za 2018...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r.

2019-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w spraw...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r.

2019-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozpor...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

2019-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środk...

Zdrowe dane - nowy portal informacyjny NFZ

2019-07-02
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił portal zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji. Dane znajdujące się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią bogate źródło i...