logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach: AOS, LSZ, PSY, REH, STM, SOK, POZ i PDT

2020-11-30
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 października 2020 roku, https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx obj 47409 56495 amp des 1 2 dotyczącego przedstawienia świadczeniodawcom propozycji warunków finanso...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2020 r.

2020-11-30
Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2020 r....

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2021 w rodzajach: OPH, SPO, PRO

2020-11-27
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na rok 2021 w rodzajach 1 opieka paliatywna i hospicyj...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 01-20-000076/REH/05/2/05.1310.408.02/01 w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.

2020-11-27
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ulega zmianie termin rozstrzygnięcia postępowania o kodzie 01 20 000076 REH 05 2 05.1310.408.02 01 wskazany w ogłos...

Komunikat dla świadczeniodawców

2020-11-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie usunięcia obowiązku przeka...

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących programy lekowe - aktualizacja słownika świadczeń

2020-11-23
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2020-11-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ulega zmianie termin rozstrzygnięcia postępowań wskazany w ogłoszeniach o postepowaniach w sprawie zawarcia umów w...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2020-11-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że ulega zmianie termin rozstrzygnięcia postępowań wskazany w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umów w r...

WAŻNE: Informacja dotycząca przekazywania dokumentacji rozliczeniowej dla świadczeniodawców, którzy podpisali umowę dotyczącą wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego w związku z COVID – 19

2020-11-20
DOW NFZ przekazuje wzór zestawienia do wykorzystania w rozliczeniu podpisanych przez Uprawnione Podmioty umów dotyczących comiesięcznego wypłacania dodatkowego świadczenia pieniężnego osobom uczestnic...

Sprawozdawczość w ramach umowy POZ/2020 (0113/) dotycząca teleporad lekarza POZ

2020-11-19
Sprawozdawczość w ramach umowy POZ/2020 (0113/) dotycząca teleporad lekarza POZ...