logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-12-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

2022-12-07
Uprzejmie informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres od 01.01.2023 r. na czas nieoznaczony w zakresac...

Plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2023 dla województwa dolnośląskiego

2022-12-01
W załączeniu udostępniamy zatwierdzony Plan Zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2023 dla województwa dolnośląskiego Tabela B 2 ....

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za listopad 2022r.

2022-11-30
Informujemy, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za listopad 2022r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 71 79 79 433, 71 79 79 426, 71 79...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2023 w rodzaju LSZ AOS

2022-11-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach leczenie szpi...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe ogłoszonych w trybie konkursu ofert

2022-11-30
Zmieniamy termin rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów. Rodzaj leczenie szpitalne Typ umowy programy lekowe Numery postępowań 01 22 0000161 LSZ 03 5 0101 22 0000165 LSZ 03 5 01Nowy term...

Informacja dotycząca wartości umów wieloletnich na rok 2023 w rodzaju STM, REH, SOK, PRO, OPH, SPO, PSY

2022-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartości umowy na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach leczenie sto...

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (ZPO) w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

2022-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. zmieniające rozporz...

Informacja dla Świadczeniodawców wystawiających i realizujących wyroby medyczne oraz Pacjentów

2022-11-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.11.2022 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia...

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju AOS, LSZ, PSY, REH, STM, PRO, SOK, SPO, OPH na rok 2023 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Świadczeniodawcy

2022-11-28
W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności zweryfikowania i zaktualizowania...