logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne w trybie leczenia jednego dnia w ramach zespołu chirurgii jednego dnia oraz oferentów składających oferty w prowadzonych postępowaniach w powyższym trybie

2019-06-13
W związku z uzyskaną z Ministerstwa Zdrowia interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2295, z...

Dofinansowanie oprogramowania dla świadczeniodawców

2019-06-12
Dofinansowanie oprogramowania dla świadczeniodawców...

Komunikat dotyczący dokumentacji kierowanej do Terenowego Wydziału Kontroli

2019-06-05
Nawiązując do komunikatu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Terenowego Wydziału Kontroli Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że korespondencję...

Przypisywanie kodów świadczeń wg Ministra Zdrowia, a zaostrzenie parametrów weryfikacji w zakresie błędu 50601037- przekazano nieprawidłowy kod wg MZ

2019-06-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że wdrożona w 2014 roku centralna reguła weryfikacyjna CRW o kodzie 50601037 sprawdzająca poprawność przypisania kodów świadczeń...

Utworzenie 1 czerwca 2019 r. Terenowego Wydziału Kontroli w Departamencie Kontroli – tzw. „korpus kontrolerski”

2019-06-04
W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych us...

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2019-05-31
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia s...

Dotyczy słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML z zakresu list oczekujących

2019-05-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmiany słownika świadczeń...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2019 r.

2019-05-31
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2019 roku w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...

Wykaz braków i rozbieżności stan na maj 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)

2019-05-22
Wykaz braków i rozbieżności stan na maj 2019 r. - Załącznik nr 4 do umowy POZ (DPS)...

Zmiana terminu składania ofert oraz terminu otwarcia postępowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe.

2019-05-14
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 84 2019 Dyrektora DOW NFZ we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2019 do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...