logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2021 r.

2021-07-30
Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2021 r....

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2021-07-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 29 lipca 2021 roku zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdr...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących określenia współczynników korygujących związanych z wynagrodzeniem zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych

2021-07-28
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22.07.2021 r.https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx obj 45223%3b45163 amp des 1%3b2 amp eev 2 amp eev 2 , Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia p...

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

2021-07-27
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych do taryfikacji świadczeń. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się...

Ofertowanie 13.53.0723

2021-07-26
Wersja 13.53.0723 2021 07 23 Umożliwienie czynności związanych z przygotowaniem i składaniem wniosków, tworzenie umów zawieranych w ramach programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS etap 2....

Uzupełnienie sprawozdawczości POZ w roku 2021

2021-07-23
Uzupełnienie sprawozdawczości POZ w roku 2021...

Komunikat w sprawie wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych

2021-07-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 122 2021 DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określen...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących określenia współczynników korygujących związanych z wynagrodzeniem zasadniczym pracowników podmiotów leczniczych

2021-07-22
W związku z koniecznością określenia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 wrześni...

Wynagrodzenie medyków po 1 lipca 2021 r. O nieprawidłowościach powiadom NFZ

2021-07-22
1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagradzania pracowników medycznych. Nowela ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia gwarantuje, że pensja zasadnicza medyka ni...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

2021-07-16
Informuje, że ulega zmianie termin rozstrzygnięcia postępowań nr 01 21 000041 LSZ 03 5 01, 01 21 000042 LSZ 03 5 01, 01 21 000043 LSZ 03 5 01, 01 21 000044 LSZ 03 5 01 w rodzaju leczenie szpitalne – p...