logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza

2019-08-23
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania 01 19 000286 REH 05 1 05.4306.302.02 01 w sprawie zawarcia umów o udziel...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

2019-08-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie ustalenia jednolitego plik...

Dot. nieprawidłowości w ramach sprawozdawczości w zakresie SOR

2019-08-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w s...

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

2019-08-14
Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Mi...

Zmiany w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od września 2019 r.

2019-08-09
W związku z obowiązywaniem od września 2019 r. nowego słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez Fundusz, tj. AP KOLCE, Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia...

Informacja o zmianach finansowych umów na 2019 r. w rodzaju SZP

2019-08-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające zmiany finansowe do umów w rodzaju leczenie szpital...

Analiza sprawozdawczości I półrocze 2019r. załącznik 3c – umowa POZ

2019-08-06
Analiza sprawozdawczości I półrocze 2019r. załącznik 3c – umowa POZ...

Komunikat w sprawie projektu zarządzenia - pomoc doraźna i transport sanitarny

2019-08-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia został opublikowany projekt zarządzenia Prezesa Narod...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian w słowniku świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML od lipca 2019 roku

2019-08-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana informacja dla świadczeniodawców w sprawie zmian w słowniku świadczeń...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2019 r.

2019-07-31
Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za lipiec 2019 r....