logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Sprzwozdawczość w zakresie realizacji umów POZ/2020 sprawozdawanych komuniktaem ZBPOZ

2020-06-03
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.05.2020 r.dot. sprawozdawczości w zakresie realizacji umowy POZ 2020 sprawozdawanych komunikatem ZBPOZ https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx obj 47409%3b47423 am...

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

2020-05-29
W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do wznowienia działalności sanatoriów, określone zostały zasady organizacyjne ich funkcjonowania, przy zachowaniu aktualnie obowiązujących reguł bezpiec...

Komunikat dotyczący wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

2020-05-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. możliwe jest wystawianie, weryfikacja i potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne za pośrednictwem serwisów interne...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2020

2020-05-29
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2020 w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425, 071...

Ofertowanie 11.46.0526

2020-05-27
Wersja 11.46.0526 2020 05 26 Wykonano dostosowanie wydruku oświadczenia wnioskodawcy oferty dla procedury CZP....

WAŻNE: Zmiana adresu siedziby Centrali NFZ. Dotyczy korespondencji i wystawiania dowodów księgo-wych.

2020-05-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zmienia adres siedziby od 1 czerwca 2020 r. Nowy adres to ul. Rakowiecka 26 30, 02 528 Warszawa. W związku z...

Sprzwozdawczość w zakresie realizacji umów POZ/2020 sprawozdawanych komuniktaem ZBPOZ

2020-05-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że dokonując analizy sprawozdawczości w ramach umowy POZ 2020 od stycznia do kwietnia 2020 roku stwierdził braki w pr...

Aktualizacja danych w zasobach świadczeniodawców w kontekście Internetowego Konta Pacjenta

2020-05-07
Aktualizacja danych w zasobach świadczeniodawców w kontekście Internetowego Konta Pacjenta...

Komunikat dotyczący realizacji świadczeń rehabilitacji leczniczej

2020-05-04
W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. poz. 792 ,...

PRZYPOMNIENIE o terminie przekazania danych sprawozdawczych za miesiąc kwiecień 2020 roku.

2020-05-04
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu ponownie przypomina o obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni...