logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za maj 2023r.

2023-05-31
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za maj 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 4...

Komunikat ws. zmian w programach lekowych wprowadzonych od 1 maja 2023 r.

2023-05-18
Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medyc...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2023r.

2023-04-28
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za kwiecień 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe

2023-04-26
Zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów.Rodzaj leczenie szpitalne – programy lekowe. Numer postępowania 01 23 000058 LSZ 03 5 01 Nowy termin rozstrzygnięcia postępo...

Komunikat dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do PSZ - współczynniki korygujące ql,j do ryczałtu PSZ na 2023 rok

2023-04-24
W związku wejściem w życie z dniem 21.04.2023 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpit...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2023 roku do marca 2023 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2023-04-21
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od stycznia 2023 roku do marca 2023 roku w ramach realizowanej...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne

2023-04-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodza...

WAŻNE: dotyczy terminu końcowego rozliczenia szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2022/2023, udzielonych do 31 marca 2023 r.

2023-04-11
W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 56 2023 DSOZ1 informujemy, że w celu rozliczenia szczepień ochronnych przeciw grypie w sezonie 2022 2023, udzielonych do 31 marca 2023 r., podmiot wpisany d...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za marzec 2023r.

2023-03-31
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za marzec 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 7...

Wytyczne dotyczące porad edukacyjnych POZ z elementami monitorowania stanu pacjenta z zakresu endokrynologii i kardiologii

2023-03-30
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia w załączeniu wytyczne przekazane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące porad edukacyjnych POZ z elementami monitorowania stanu pacj...