logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Zawiadomienie o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2024-07-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o realizację świadczenia ZESPÓŁ ŚRODOWISKOWEJ...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od kwietnia 2024 roku do czerwca 2024 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2024-07-17
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od kwietnia 2024 roku do czerwca 2024 roku w ramach realizowan...

KOMUNIKAT ZBPOZ - UZUPEŁNIENIE SPRAWOZDAWCZOŚCI POZ ZA PÓŁROCZE 2024 r.

2024-07-12
Na podstawie ustawy 1 oraz zarządzenia 2 po stronie świadczeniodawcy spoczywa obowiązek przekazania do systemu informatycznego DOW NFZ sprawozdawczość POZ w postaci pliku XML typu ZBPOZ Sprawozdaw...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

2024-07-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 12 lipca 2024 r. roku zostało ogłoszone postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 Plus”

2024-07-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adres 50 525 Wrocław ul. Joannitów 6 zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profil...

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2025

2024-07-10
Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2024r.

2024-06-28
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za czerwiec 2024 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 7...

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

2024-06-24
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 czerwca 2024 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2024-06-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 18 czerwca 2024 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie zawarcia umów na realizację programu pilotażowego w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego.

2024-06-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 r. zostało unieważnione postępowania nr 01 24 000176 PPZ 18 4 13 prowadzone w trybie wnioskowym, poprzed...