logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od stycznia 2022 roku do marca 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2022-05-17
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od st...

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

2022-05-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 13 maja 2022 roku zostało odwołane postępowanie konkursowe numer 01 22 000093 AOS 02 1 01 poprzedzające zawarcie umów o udziela...

Komunikat w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

2022-05-12
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ przypomina, że, zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ...

Informacja w sprawie przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ZPO na lata 2022-2027

2022-05-09
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm. , za...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-05-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4 maja 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki z...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za kwiecień 2022r.

2022-04-29
Wydział Ekonomiczno Finansowy informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za kwiecień 2022 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 71 79...

ZMIANA TERMINU końcowego rozliczenia świadczeń związanych z COVID 19.

2022-04-29
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2022r. informujemy, że zmianie ulega termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do 31 marca 2022r., z 20 kwietnia 2022r. na 20...

Ogłoszenie o zmianie daty rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2022-04-29
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zmianie ulega data rozstrzygnięcia postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2022-04-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 28 kwietnia 2022 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń o...

Ogłoszenie o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza.

2022-04-25
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 roku ogłoszono poniższe postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...