logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Rehabilitacja lecznicza.

2023-02-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 2 lutego 2023 roku ogłoszono poniższe postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki...

WAŻNE: zmiana terminu końcowego rozliczenia szczepień COVID udzielonych do 30 września 2022 roku.

2023-02-01
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 16 listopada 2022r. informujemy, że zmianie ulega termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za szczepienia Covid udzielone do 30 września 2022r. Termin złożenia d...

NFZ zmienił plan finansowy. Większy ryczałt dla szpitali, więcej środków na opiekę paliatywną i hospicyjną

2023-01-31
NFZ zmienił plan finansowy. Większy ryczałt dla szpitali, więcej środków na opiekę paliatywną i hospicyjnąFilip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomił ponad 3,6 mld zł z funduszu zapasow...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za styczeń 2023r.

2023-01-31
Informujemy, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za styczeń 2023 r. w postaci plików R UMX oraz Z WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 433, 071 79 79 426, 071...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne

2023-01-26
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 26 stycznia 2023 r. zostało ogłoszone następujące postępowanie prowadzone w trybie rokowań, poprzedzające zawarcie umowy o udzi...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W ZAKRESIE KOC II/III, DOK, KO-CZR NA ROK 2023

2023-01-25
Kod postępowania 01 23 000043 SOK 11 6 11.1450.100.02 06 01 23 000042 SOK 11 7 11.1450.200.02 06 01 23 000041 SOK 11 8 11.1450.300.02 06 Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adr...

Korekta w ramach umów POZ/KAOS za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w zakresie analizy bazy podopiecznych POZ/KAOS pod względem zgonów

2023-01-23
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji przedstawionych do rozliczeń list świadczeniobiorców zaliczonych do zapłaty za okres od października 2022 roku do grudnia 2022 roku w ramach realiz...

Komunikat dotyczący zmian słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

2023-01-17
Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycz...

NFZ będzie płacił więcej za pobyt w szpitalu

2023-01-17
Od lutego 2023 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci więcej za pobyt pacjenta w szpitalu.Chodzi o stopniowe dochodzenie do pełnej stawki za dobę hospitalizacji, już od pierwszego dnia pobytu w placówce....

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

2023-01-17
Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysok...