logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Ofertowanie 13.59.1022

2021-10-25
Wersja 13.59.1022 2021 10 22 Dostosowano załączniki wniosku POZ do oczekiwanych standardów zgodnych ze wzorcem. Dostosowano wydruk pliku wniosku POZ gwarantując wizualizację nowego zakresu Koordynacj...

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

2021-10-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdz...

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzajach: AOS, LSZ, PSY,REH, STM, PRO, SOK, OPH, SPO, PDT, RTM, POZ – w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna

2021-10-19
W związku z koniecznością przedstawienia świadczeniodawcom propozycji warunków finansowania świadczeń w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i lec...

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

2021-10-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję dotyczącą rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000054 STM 07 1 07.0000.400.02 01 wniesionego przez Ekodent...

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2021-10-18
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01 przez KCM Clinic S.A. W załączeniu ogłoszenie o wniesieniu odwołania....

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2021-10-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01 przez Wrocławskie Centrum Okulistyczne Markuszewski Markuszewska Sp. j....

Ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2021-10-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wniesieniu odwołania od rozstrzygnięcia postępowania Nr 01 21 000058 LSZ 03 5 01 przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łużyckie Centrum Medyczne w...

Informacja o wskaźnikach realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie OŚRODKA ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ

2021-10-07
W związku z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień z późn. zm., D...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne.

2021-10-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 października 2021 roku zostało ogłoszone poniższe postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie ś...

Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.

2021-10-07
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 października 2021 roku zostało ogłoszone poniższe postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie ś...