logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Informacja o ogłoszeniu postępowań uzupełniających w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

2024-02-20
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. roku zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – obowiązywanie umów od 1 lipca 2024 r.

2024-02-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 19 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w sprawie zawarcia umów na realizację świadczeń w rodzaju: Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

2024-02-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świa...

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego

2024-02-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych 01 24 000018 PDT 17 1 17.9250.031.08 01 01 24 000019 PDT 17 1 17.9250.0...

Komunikat o ogłoszeniu postępowań konkursowych w rodzaju świadczeń leczenie stomatologiczne

2024-02-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 13 lutego 2024 r. zostały ogłoszone następujące postępowania konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opi...

Komunikat o ogłoszeniu postępowania konkursowego w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

2024-02-13
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 13 lutego 2024 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotn...

Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej jednostek rozliczeniowych – dotyczy programów lekowych

2024-02-07
We wszystkich ogłoszonych 7 lutego 2024 r. postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych w rodzaju leczenie...

Ważna informacja dotycząca nowej funkcjonalności związanej z przeprowadzaniem rozliczeń w zakresie zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i techniczne.

2024-02-07
Informujemy, że na stronie ,,Portal Świadczeniodawcy” zamieszona została instrukcja dotycząca nowych zasad rozliczania ZPO https aplikacje.nfz wroclaw.pl...

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w trybie wnioskowym poprzedzającego zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie PIL-CZP, PIL-TRAUMA

2024-01-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 r. zostały rozstrzygnięte postępowania poprzedzające zawarcie umów o realizację programu pilotażowego Ś...

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 Plus”

2024-01-31
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Adres 50 525 Wrocław ul. Joannitów 6 zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów na realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilak...