logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców – interfejs dostępowy WSBroker

2020-07-10
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 czerwca 2020 roku dot. nowego kanału do przekazywania komunikatów sprawozdawczych za pomocą interfejsu dostępowego WSBroker https www.nfz wroclaw.pl default2.aspx...

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

2020-07-09
Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. P...

Ofertowanie 12.20.0625

2020-07-07
Wersja 12.20.0625 2020 07 03 Wykonano dostosowanie pod kątem nowej procedury KOSM....

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za 2019 rok.

2020-07-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w 2019 roku. Wyniki przedmiotowej weryfikacji dostępne są poprzez...

Ogłoszenie dotyczące odwołania

2020-07-06
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ w załączeniu publikuje decyzję umarzającą postępowanie w całości w związku z odwołaniem od rozstrzygnięcia postępowania nr 01 13 000406 POZ 0112 01.0000.155.16 1 w...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby ratowników medycznych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporz...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację do DOW NFZ wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z...

Komunikat w sprawie zgłaszania danych dotyczących liczby etatów pielęgniarek i położnych do DOWNFZ wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

2020-07-02
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sp...

WAŻNE - komunikat dot. wstecznej weryfikacji kontrolnej sprawozdawczości/rozliczeń za I kwartał 2020 roku.

2020-07-01
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia informuje, że zakończona została weryfikacja kontrolna umów obowiązujących w okresie styczeń – marzec 2020 roku. Wyniki przedmiotowej weryfika...

Udostępnienie przez DOW NFZ wyników weryfikacji za czerwiec 2020

2020-06-30
Wydział Informatyki informuje, że udostępnione zostały wyniki weryfikacji za czerwiec 2020 w postaci plików R_UMX oraz Z_WDP. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonów 071 79 79 425...