logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawcy

Warunki realizacji świadczeń w poradni przyszpitalnej

2017-09-22
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z § 10 Zarządzenia Nr 69 2017 DSOZ z późn. zm. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017...

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których okres obowiązywania zakończy się z dniem 30.09.2017r.

2017-09-19
W oparciu o przepisy § 23 ust. 1 i § 27 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015. w spra...

Dlla świadczeniodawców realizujących PROGRAMY LEKOWE (dotyczy uzupełniania danych w SMPT )

2017-09-19
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2017 roku, zgodnie z zapisami art. 188c ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki...

Dotyczy świadczeniodawców, którzy złożyli wnioski o objęcie umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej (KOS - zawał)

2017-09-15
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że świadczeniodawcy, którzy zadeklarowali chęć realizacji świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na p...

Ważny komunikat w sprawie recept wystawionych pacjentom nieuprawnionym

2017-09-14
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż w wyniku weryfikacji danych przekazanych przez apteki stwierdzono wystawienie przez lekarzy zatrudnionych w Państw...

Informacja dotycząca wartości umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2017-09-11
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone pliki zawierające informacje o wartościach umów na okres od 01.10.201...

Komunikat dla świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju LSZ oraz REH w warunkach stacjonarnych nie zakwalifikowanych do PSZ

2017-09-08
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, iż na podstawie art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze...

Komunikat dla świadczeniodawców wybranych do realizacji świadczeń w postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

2017-09-08
Dolnośląski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia DOW NFZ informuje oferentów wybranych w toku postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodz...

Analiza sprawozdawczości -Załącznik 3c do umowy POZ

2017-09-08
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 sierpnia 2017r. dotyczącego załącznika 3c do umowy POZ tj. „Wykaz badań diagnostycznych obowiązujący dla realizacji umowy o udzielenie świadczeń lekarza poz wra...

Informacja nt. weryfikacji poprawności rozliczeń dot. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej WYGASAJĄCYCH 30 SIERPNIA 2017 roku

2017-09-08
W nawiązaniu do komunikatu z 3 lipca 2017 roku pt. Dotyczy wszystkich świadczeniodawców, którym zostaną przedłużone umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dolnośląski Oddział Wojewódzki Naro...