logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


Komunikat Centrali NFZ w sprawie zmian kodów EAN 13 – znakowych na 14-znakowy kod GS1 DataMatrix

2019-02-12
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 62 UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001 83 WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2019-01-25
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON , u którego wystawiono receptę refundowaną...

APTEKI - konto na Platformie P1

2018-12-21
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przypomina, że do 31 grudnia 2018 r. wszystkie apteki i punkty apteczne powinny założyć konto na Platformie P1, wygenerować certyfikaty oraz zaktualizow...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-10-25
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON u którego wystawiono receptę refundowaną...

Refundacja szczepionki przeciwko grypie

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2018 r. podlega refundacji z odpłatnością 50%, szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, zawiesina do w...

Komunikat dla aptek w sprawie korekt w związku z wycofaniem produktu leczniczego przez GIF

2018-07-17
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wyc...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-07-09
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON , u którego wystawiono receptę refundowaną...

Komunikat w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept refundowanych

2018-07-04
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie potwierdzenia utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów yfikujących recepty przez lekarzy lekarzy dentystów felczerów, którzy mie...

Komunikat dla Aptek o obowiązku powiadomienia NFZ o miejscu przechowywania recept

2018-05-16
w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lu...

dot. Przedłużenia terminu składania wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept dla lekarzy.

2017-12-27
Nawiązując do komunikatu z dnia 15 grudnia 2016r. oraz komunikatu z dnia 30 czerwca 2017 r. DOW NFZ informuje, że w Oddziale nadal trwa proces obsługi wniosków o aktualizację danych oraz utrzymanie up...