logo obrazekDolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Lekarz, Farmaceuta

Komunikaty dla Lekarza i Farmaceuty


Dokument dotyczący zasad realizacji e-recept

2019-11-05
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, realizując obowiązek wynikający z § 6 ust. 3 pkt 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r...

Komunikat w sprawie sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK

2019-10-17
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z uruchomieniem kolejnego etapu wdrażania sprawdzeń weryfikacyjnych dla komunikatu elektronicznego LEK informujemy, że ujawnione w niektórych aptekach...

Apteki - schemat parsowania (XSD) w komunikacie LEK 2.6

2019-02-28
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje komunikat Centrali NFZ w sprawie schematu parsowania XSD wykorzystywanego w procesie importu LEK 2.6....

Komunikat Centrali NFZ w sprawie zmian kodów EAN 13 – znakowych na 14-znakowy kod GS1 DataMatrix

2019-02-12
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011 62 UE z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniającą dyrektywę 2001 83 WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2019-01-25
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON , u którego wystawiono receptę refundowaną...

APTEKI - konto na Platformie P1

2018-12-21
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przypomina, że do 31 grudnia 2018 r. wszystkie apteki i punkty apteczne powinny założyć konto na Platformie P1, wygenerować certyfikaty oraz zaktualizow...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-10-25
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON u którego wystawiono receptę refundowaną...

Refundacja szczepionki przeciwko grypie

2018-09-21
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu informuje, że od 1 lipca 2018 r. podlega refundacji z odpłatnością 50%, szczepionka przeciw grypie VaxigripTetra, zawiesina do w...

Komunikat dla aptek w sprawie korekt w związku z wycofaniem produktu leczniczego przez GIF

2018-07-17
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wyc...

komunikat dla aptek w sprawie sprawozdawania nr REGON w komunikacie LEK

2018-07-09
Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących świadczeniodawcy numer REGON , u którego wystawiono receptę refundowaną...