wydrukuj
Dotyczy zmiany sposobu rejestracji podmiotów w Portalu NFZ.
z dnia 2010-09-07

 

   

Dotyczy zmiany sposobu rejestracji podmiotów w Portalu NFZ.

1. Rejestracja nowego świadczeniodawcy DOW NFZ przystępującego do konkursu.

Aby zarejestrować się w Portalu Świadczeniodawcy, jako nowy świadczeniodawca należy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_ws

 

Procedura rejestracji:

A. Na stronie logowania Portalu Świadczeniodawcy należy kliknąć link "Rejestracja świadczeniodawcy". Zostanie wyświetlony formularz rejestracyjny. Formularz należy uważnie wypełnić zwracając uwagę na podanie wymaganych pól. Pola wymagane oznaczone są symbolem (*)

B. Bezpośrednio z formularza należy pobrać umowę na korzystanie z portalu oraz regulamin korzystania z portalu.

C. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu zostanie wysłany email na podany w formularzu adres mailowy. Email będzie zawierał link pozwalający na wydrukowanie i potwierdzenie wniosku. Po wejściu na podany link wyświetlony zostanie wcześniej wypełniony wniosek. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wniosek jest drukowany i potwierdzany w bazie danych DOW NFZ. ( Jeżeli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie w systemie i koniecznym będzie ponowne wypełnienie wniosku ).

D. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z umową na korzystanie z portalu należy przesłać do Kancelarii DOW NFZ.

E. Po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika DOW NFZ Świadczeniodawca otrzyma na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem. Od tej pory konto w portalu jest aktywne.

 

2. Utworzenie konta w Portalu Świadczeniodawcy dla świadczeniodawcy mającego już podpisaną umowę z DOW NFZ.

Funkcjonalność jest przewidziana dla świadczeniodawców istniejących juz w systemie DOW NFZ, ale nie posiadających żadnych kont portalowych. Funkcjonalność dostępna jest na stronie https://aplikacje.nfz-wroclaw.pl/clo_ws

 

Procedura utworzenia konta:

A. Na stronie logowania Portalu Świadczeniodawcy należy kliknąć link "Aktywacja Świadczeniodawcy”. Na wyświetlonym wniosku należy wprowadzić swój 7- cyfrowy kod świadczeniodawcy, następnie kliknąć link "Wczytaj dane".

B. Na formularzu który zostanie wyświetlony należy wypełnić wszystkie niezbędne pola, zwracając uwagę na podanie poprawnego adresu email.

C. Bezpośrednio z formularza należy pobrać umowę na korzystanie z portalu oraz regulamin korzystania z portalu.

D. Po poprawnym wypełnieniu formularza i jego zatwierdzeniu zostanie wysłany email na podany w formularzu adres mailowy. Email będzie zawierał link pozwalający na wydrukowanie i potwierdzenie wniosku. Po wejściu na podany link wyświetlony zostanie wcześniej wypełniony wniosek. Po naciśnięciu przycisku „Drukuj” wniosek jest drukowany i potwierdzany w bazie danych DOW NFZ. ( Jeżeli wniosek nie zostanie potwierdzony w ciągu 7 dni, nastąpi jego automatyczne anulowanie w systemie i koniecznym będzie ponowne wypełnienie wniosku ).

E. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z umową na korzystanie z portalu należy przesłać do Kancelarii DOW NFZ.

F. Po zatwierdzeniu wniosku przez pracownika DOW NFZ Świadczeniodawca otrzyma na podany w trakcie rejestracji adres mailowy wiadomość z potwierdzeniem. Od tej pory konto w portalu jest aktywne.

Tadeusz Pławiak
Z-ca Dyrektora DOW NFZ
ds.Służb Mundurowych

  Kontakt w sprawie: (71) 7979274; (71) 7979291; (71) 7979408